Bij het woord internaat doemen vaak beelden op van Engelse kostscholen, ouderwetse strenge opvoedingsmethoden. Dat het echt ook compleet anders kan bewijst internaat Hof Ten Bos.

Het biedt aan jongens en meisjes vanaf het 1ste jaar basisschool en leerlingen van het secundair onderwijs een huiselijke en eigentijdse geborgenheid, verzorging en begeleiding.
De keuze voor internaat Hof Ten Bos is gebaseerd op de wetenschap dat de kinderen hier in goede handen zijn.

Vanaf de basisschool tot en met het behalen van het diploma secundair onderwijs staan de kinderen en leerlingen onder begeleiding van professioneel personeel. Wij bieden persoonlijke aandacht, reiken een goede structuur aan en streven ernaar voor onze gasten een omgeving te creëren die veilig maar tegelijk stimulerend is. Alles binnen een gedegen pedagogisch kader waarbij studie en persoonlijke ontplooiing centraal staan.

Het leren samenleven met anderen en ook de diversiteit in leeftijd maken een wezenlijk deel uit van de opvoeding tot volwassene. Jonge mensen degelijk vormen en opleiden tot gelukkige, positieve en kritische jongeren en later creatieve volwassenen, kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en -strategie. In het kader hiervan ontwikkelt het internaat haar eigen leefregels.

Hoewel onze leerlingen in de pittige jaren van de puberteit verkeren, wat soms best wat extra aandacht vraagt maar ook veel leuks oplevert, is het niet de bedoeling dat hier kinderen verblijven die heel specifieke begeleiding nodig hebben. Het gaat om kinderen waarvoor de opvoeders en de beheerder de taakwaarnemers van de ouders zijn.

Het internaat is verbonden aan de scholengroep Invento van het Gemeenschapsonderwijs. Leerlingen van onze scholengroep op de campussen te Brasschaat worden per bus naar en van de school vervoerd. De scholen zijn GO! Basisschool Wonderwijs Brasschaat, GO! Atheneum Brasschaat & KTA Brasschaat.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook broers of zussen die naar een andere school gaan op het internaat verblijven.
De leerlingen verblijven in het internaat van maandag tot vrijdag.