Tijdens de schoolvakantie:

 • Na afspraak via het mobiel nummer 0496/52.31.99

Tijdens het schooljaar:

 • Van 1 september tot en met 30 juni tussen 8u30 en 16u30
  Van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 17.00u
  (buiten deze uren dient telefonisch een afspraak te worden gemaakt via het mobiel nummer 0496/52.31.99)

 Welke documenten hebben we nodig om je in te schrijven?

 •  een volledig en correct ingevuld (her)inschrijvingsformulier ;
 • 2  kleefbriefjes van de mutualiteit;
 • medische gegevens en een overzicht van de eventueel te nemen medicatie;
 • een recente pasfoto;
 • leeftijdsgebonden toelatingen ;
 • toelatingen aan deelname activiteiten internaat;
 • verklaring akkoord internaatsreglement/leefregels;
 • een verklaring van de ouders of voogd met de verbintenis het verblijf op het internaat te betalen.
 • De ouders moeten bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen.

Wie kan zich in ons internaat inschrijven?

Het internaat Hof Ten Bos, verbonden aan het Atheneum van Brasschaat, stelt haar infrastructuur ter beschikking aan alle leerlingen verbonden aan de scholen van onze campus Brasschaat. Eventueel kunnen ook leerlingen van onze scholengroep hier terecht mits overleg met de directeur of zijn/haar plaatsvervanger.

Ons internaat staat open voor leerlingen vanaf 6 jaar tot 18 jaar.

De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar, m.a.w. men moet zich jaarlijks opnieuw inschrijven.

Een intern is ingeschreven in het internaat na ondertekening voor akkoord van het (her)inschrijvingsformulier, door minimum één ouder, desgevallend de voogd.

De inschrijving in het internaat is definitief van zodra de som van 200 Euro wordt betaald. Dit bedrag wordt aangewend als provisiegeld om zowel uitstappen, dokter, medicijnen, kleine schooluitgaven als achterstallig kostgeld mee te betalen.  

Bij manifest en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële verplichtingen tegenover het internaat, zal de inschrijving niet verlengd worden.

Inlichtingen verkrijgen en inschrijven kan per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .  Meer contactinformatie vindt u bij Contact.